הנחיות משטרת ישראל לנושא נשק באירוע מאובטח

אורח נכבד/ת, (אזרח/ית חייל/ת שוטר/ת)

  • הנך נכנס/ת לאירוע שהינו מאובטח ע"י כוחות משטרה וגורמי חירום נוספים.
  • הנך נושא/ת נשק, עליך להציג רישיון בר תוקף בצמוד לתעודת זהות.
  • נשקך יישאר ברשותך אך את/ה מתבקש/ת שלא לעשות בו כל שימוש במהלך האירוע / הופעה.

*שימוש בנשק בשעת חירום עלולים לסכן את חייך או את חיי האחרים מסיבות:

  • אינך מזוהה כאיש אבטחה וכוחות הביטחון עלולים לפתוח כנגדך באש מתוך הנחה שהנך גורם עוין.
  • חלק מכוחות האבטחה אינם מזוהים (בעבורך) ואת/ה עלולים לפתוח באש כנגדם מתוך מחשבה כי הם גורם עוין.
  • במקום נמצאים כוחות אבטחה מאומנים ומיומנים, גלויים וסמויים והנך מתבקש/ת לנהוג ככל שאר האורחים ולא לעשות שימוש בנשק.
  • נדרש ממך לענוד צמיד זיהוי אשר קיבלת בכניסה לשטח האירוע.

תודה על שיתוף הפעולה.

מחלקת הביטחון של האירוע!

דילוג לתוכן